top of page

ARCHITEKT


 

Pomůžeme Vám s návrhy rodinných domů, vil, objektů pro rekreaci, ale také například apartmánových a bytových domů. Začínáme standardně předprojektovou přípravou a architektonickou studií. Umíme nabídnout všechny další fáze dokumentace díky spolupracujícím projektantům a profesantům. Navazující fáze dokumentace: dokumentace k územnímu rozhodnutí, dokumentace ke stavebnímu povolení, dokumentace provedení stavby.

 

014.png

JAK VYPADÁ TAKOVÁ SPOLUPRÁCE ?

1. Architektonická studie :

Každý návrh vysněného bydlení začíná architektonickou studií.

Na začátku zpracování architektonické studie jste Vy a Vaše přestavy, požadavky, sny a přání, ze kterých společně sestavíme podrobné zadání projektu.
Než začneme hledat optimální řešení, prohlédneme si dané místo a řekneme Vám, jaké jsou možnosti využití Vašeho pozemku nebo objektu. Podle připraveného zadání zpracujeme v několika variantách návrhy optimálního využití řešeného místa nebo stavby.
Na následné osobní schůzce Vám představíme možná řešení a zvážíme výhody a nevýhody jednotlivých návrhů. Společně nalezneme nejvhodnější řešení, které vychází z Vašich představ a zohledňuje dané možnosti. Zvolenou variantu dopracujeme do finální podoby.
Výsledkem architektonické studie je ucelený návrh, který obsahuje situační výkres, půdorysy všech podlaží, důležité řezy, pohledy na všechny fasády, jednoduché objemové řešení, materiálové a konstrukční řešení.

2. Projektová dokumentace:
Po vypracování architektonické studie přichází na řadu projektová dokumentace, na základě které je uděleno stavební povolení a dále sestavení rozpočtu.
Zpracování projektové dokumentace prochází několika navazujícími fázemi. Po odsouhlasení architektonické studie rozpracujeme dokumentaci podle vyhlášky MMR č. 499/2006 Sb. V rámci vypracování projektové dokumentace spolupracujeme s řadou profesantů, kteří zpracovávají např. projekt vytápění, statické řešení nebo požárně bezpečnostní řešení. Kompletní projektovou dokumentaci předkládáme dotčeným orgánům, od kterých získáváme souhlasná stanoviska. Po získání všech potřebných stanovisek a vyjádření projektovou dokumentaci podáme na stavební úřad. Na závěr této části projektu Vám předáme platné stavební povolení.
Na základě projektové dokumentace zpracujeme položkový rozpočet pro výběr dodavatele stavby. Dále ve spolupráci se specialisty rozkreslíme detailní řešení do dokumentace pro provedení stavby, podle které je stavba realizována a průběžně kontrolována.
V projektové dokumentaci je stavba popsána slovy v technických zprávách a rozkreslena do technických výkresů různé míry detailu podle fáze projektu. 


 

bottom of page